การประกวดแข่งขันออกแบบ Unplugged Coding Game

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันออกแบบ Unplugged Coding Game ในรูปแบบบอร์ดเกม (Board Game) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์หรือวิทยาการคำนวณ ภายใต้โครงการส่งเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษา (STEM Education) และทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ (Coding Literacy) ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ชิงเงินรางวัลรวม 85,000 บาท

  • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 20 สิงหาคม 2564
  • หลักเกณฑ์การประกวด และดาวน์โหลดเอกสาร https://www.zhort.link/08
  • ลงทะเบียนออนไลน์ https://zhort.link/S8
  • ประกาศรายชื่อผลงาน  23 สิงหาคม 2564
  • แข่งขันรอบตอบคำถามออนไลน์ (ผ่าน Zoom) 27 สิงหาคม 2564
  • ประกาศผลรางวัล 30 สิงหาคม 2564 ทางเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา www.sciplanet.org

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2392 5951 – 5 ต่อ 1601 มือถือ 06 4654 5146 อีเมล utumporn@sci-educ.nfe.go.th และ wichuda@sci-educ.nfe.go.th

หมายเหตุ
หากมีผลงานการออกแบบ Unplugged Coding Game ในรูปแบบบอร์ดเกม (Board Game) น้อยกว่า 10 ผลงานทางศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาของดการจัดกิจกรรมประกวดดังกล่าว

เอกสารการประกวดแข่งขันออกแบบ Unplugged Coding Game
กำหนดการประกวด
รายละเอียดและใบสมัครการประกวด
หลักเกณฑ์การประกวด
รายชื่อผู้เข้าประกวดแข่งขันออกแบบ Unplugged Coding Game