สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

วันที่ 4 กันยายน 2557 รองศาสตราจารย์ บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ โดยมีผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นายสุรนันท์ ศุภวรรณกิจและคณะนักวิชาการศึกษา กลุ่มวิชาดาราศาสตร์และอวกาศ ให้การต้อนรับ และนำชมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ชมภาพเพิ่มเติม click