กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาร่วมยินดีแก่ ท่านเลขาธิการ กศน.

วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 คณะผู้บริหารกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เข้าพบและแสดงความยินดีแก่ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง เลขาธิการ กศน. ณ อาคารสำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ชมภาพ คลิก