ขอเชิญร่วมสังเกตการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง วันที่ 8 ตุลาคม 2557

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญทุกท่านร่วมติดตามชมจันทรุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ ในวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป โดยมีกิจกรรมสังเกตการณ์ด้วยตาเปล่า กล้องสองตา กล้องโทรทรรศน์ และการบันทึกภาพจันทรุปราคาเต็มดวง ณ ลานหน้าอาคาร 5 และดาดฟ้า อาคาร 4
วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 ตรงกับวันออกพรรษา เกิดจันทรุปราคาเต็มดวง ครั้งนี้ตอนเริ่มเกิด ดวงจันทร์ยังไม่ขึ้นพ้นขอบฟ้า เวลา 18.00 น.ดวงจันทร์ขึ้นพ้นขอบฟ้าตะวันออกพอดี ดวงจันทร์อยู่ในเงามืดแล้ว และกำลังเคลื่อนออกจากเงามืดเริ่มสว่างบางส่วน  เวลา 19.34 น.ดวงจันทร์พ้นเงามืดเห็นสว่างทั้งดวงอยู่สูง 20 องศา แต่ยังอยู่ในเงามัวซึ่งสังเกตยากด้วยตาเปล่า เวลา 20.33 จึงพ้นเงามัว ดังนั้น เวลาเย็นถึงหัวค่ำ ชาวไทยเห็นจันทรุปราคาใกล้ขอบฟ้าทิศตะวันออก

พื้นผิวโลกที่เห็นปรากฏการณ์ครั้งนี้ คือ รอบๆ มหาสมุทรแปซิฟิก  ทวีปเอเชีย  ด้านตะวันออกของมหาสมุทรอินเดีย ออสเตรเลีย อเมริกาเหนือ ด้านตะวันตกอเมริกาใต้

ขั้นตอนการเกิดจันทรุปราคาเต็มดวง 8 ตุลาคม 2557   ตามเวลาประเทศไทย  ดังนี้

1.  ดวงจันทร์เริ่มเข้าสู่เงามัวของโลก (อยู่ใต้ขอบฟ้า)         15:15  น.

2.  เริ่มเกิดจันทรุปราคาบางส่วน (อยู่ใต้ขอบฟ้า)                16:14  น.

3.  เริ่มเกิดจันทรุปราคาเต็มดวง (อยู่ใต้ขอบฟ้า)                 17:25  น.

4.  กึ่งกลางของปรากฏการณ์  (อยู่ที่ขอบฟ้าพอดี)             17:54  น.

5.  สิ้นสุดจันทรุปราคาเต็มดวง                                         18:24  น.

6.  สิ้นสุดจันทรุปราคาบางส่วน                                         19:34  น.

7.  ดวงจันทร์พ้นจากเงามัวของโลก                                  20:33  น.

จันทรุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ ดวงจันทร์ผ่านเข้าเงามืดของโลกด้านทิศเหนือ ศูนย์กลางเงาของโลกอยู่ทางทิศใต้ของดวงจันทร์   ขณะช่วงมืดเต็มดวง จะเห็นพื้นผิวด้านทิศเหนือดวงจันทร์สว่างกว่าส่วนอื่นๆ