ศว. จัดกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง วันที่ 8 ต.ค. 2557

วันพุธที่ 8 ต.ค. 2557 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ จัดกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยมีการสังเกตปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงด้วยตาเปล่า กล้องสองตาและกล้องโทรทรรศน์ และการบันทึกภาพจันทรุปราคาเต็มดวง มีการบรรยายให้ความรู้โดยนักวิชาการศึกษา กลุ่มดาราศาสตร์และอวกาศ ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา มีสื่อมวลชนให้ความสนใจ และมีประชาชนร่วมกิจกรรมนี้ตั้งแต่เวลา 16.00 น.ไปจนถึงสิ้นสุดปรากฏการณ์ ในเวลาประมาณ 20.00 น. ชมภาพกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง