ศว. จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้แนวบูรณาการ (วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม) สำหรับเด็กปฐมวัย ชุด สิ่งแวดล้อม เรื่อง ปลาเพื่อนรัก

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้แนวบูรณาการ (วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม) สำหรับเด็กปฐมวัย ชุด สิ่งแวดล้อม เรื่อง ปลาเพื่อนรัก สำหรับเด็กปฐมวัย ชุด สิ่งแวดล้อม เรื่อง ปลาเพื่อนรักซึ่งกิจกรรมนี้ จัดขึ้นโดยกลุ่มวิทยาศาสตร์ ปฐมวัยเป็นกิจกรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ เพื่อปูพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญและคุณค่าในการเรียนด้านวิทยาศาสตร์แบบูรณาการกับวัฒนธรรม นักเรียนจะได้ฝึกการคิด และฝึกการลงมือปฏิบัติด้วยการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้หลากหลาย โดยจัดกิจกรรมวันละ รอบรับนักเรียนร่วมกิจกรรมรอบละ 90 คน มีค่าใช้จ่ายคนละ 40 บาท ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครร่วมกิจกรรมหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจและการตลาด ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โทรศัพท์ 0 2392 1773 และโทรศัพท์/ โทรสาร 0 2392 0508