งานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย ครั้งที่ 10

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา งานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ประเทศไทย ครั้งที่ 10 นี้ ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดในระหว่างวันที่ 1พฤศจิกายน ถึง 1ธันวาคม 255มีภาพยนตร์จำนวน 26 เรื่อง จาก 12 ประเทศเข้าฉายในครั้งนี้ สื่อภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ ถือเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ทำให้ ผู้ชมใจเนื้อหาสาระ และความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ได้ง่าย นำไปสู่การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันและส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทย ในครั้งนี้มุ่งเน้นเนื้อหาสาระด้านเทคโนโลยีอนาคต ซึ่งมีความสำคัญและมีบทบาทต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์