ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญชวนเด็ก ๆ และครอบครัวมาร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 “เฮฮา…เด็กอาเซียน”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จะจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 ในชื่อ “เฮฮา…เด็กอาเซียน” ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 เวลา 08.3–17.00 น. การจัดงานครั้งนี้ มุ่งหวังให้ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และเด็ก ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยของเราและประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน ด้วยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และสนุกสนานเพลิดเพลิน เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พิเศษสำหรับวันเด็กปี 2558 นี้ เข้าร่วมกิจกรรม ฟรี!! ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

งาน“เฮฮา…เด็กอาเซียน” เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ และสมาชิกในครอบครัว ได้มีโอกาสทำกิจกรรมที่สนุกสนานเพลิดเพลินร่วมกัน ได้สนุกกับการลงมือทำผลงานด้วยตัวเอง และกิจกรรมที่หลากหลายที่คิดสร้างสรรค์มาในรูปแบบของเกม พร้อมได้รับความรู้ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับประเทศในอาเซียน  เช่น  ภาษาอาเซียน  อาหารอาเซียน  ได้เรียนรู้ด้านธรรมชาติวิทยา  และดาราศาสตร์ของประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นการเรียนรู้ในแบบที่เด็ก ๆ จะได้ทำกิจกรรมและเรียนรู้ด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม โทร 0 2391 0544 และ 0 2392 1773

ดาวน์โหลดเอกสารกิจกรรมในงาน “เฮฮา…เด็กอาเซียน”