ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปิดให้บริการชั่วคราวถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้ประกาศปิดให้บริการชั่วคราวถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขณะนี้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก

เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจึงปิดให้บริการชั่วคราวถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ในส่วนของการแสดงทางท้องฟ้าจำลอง พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) แต่ในส่วนของศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพจะเปิดให้บริการในวันที่ 18 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

ท่านสามารถติดต่อราชการได้ตามปกติในวันและเวลาราชการ หรือติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ sciplanet.org และทาง Facebook Page ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ – Bangkok Planetarium และ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร)