ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการในวันมาฆบูชา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ปิดบริการในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2558 เนื่องในวันมาฆบูชา เป็นเวลา  1 วัน จึงเรียนมาเพื่อทุกท่านโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้