ประกาศผล การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรด้านธรรมชาติวิทยา

ประกาศผล การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ดานธรรมชาติวิทยา (Thailand Natural History Day 2015) ภายใต้หัวข้อ มหัศจรรย์ทางธรรมชาติ (The Nature Great Event) รอบภูมิภาค เขตภาคกลาง ทีมที่ได้รับการคัดเลือก 10 ทีม ดังนี้

ดาวน์โหลดผลการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ดานธรรมชาติวิทยา