ขอเชิญร่วมงาน “มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย” วันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2558 ณ กระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ จะจัดงาน “มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย” ในวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2558 ณ บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะมีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และแก้ไขปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  ในการนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ได้ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ ในบูท J-K ของโซนที่ 5 “การขยายโอกาสทางการศึกษาแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ”  พร้อมด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้นำกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  QR Code SCE App  เซลล์แสงอาทิตย์ รถพลังงานไฮโดรเจน และหุ่นยนต์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และสร้างความตระหนักในคุณค่าของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในยุคดิจิตอลเช่นในปัจจุบันนี้ ผู้สนใจสามารถติดตาม รายละเอียดเพิ่มเติมการจัดงาน “มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย”