เชิญร่วมกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์ดาวเคราะห์เคียงดวงจันทร์ วันที่ 20 มิถุนายน 2558

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สังกัด สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมดาราศาสตร์ไทย ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์ดาวเคราะห์เคียงดวงจันทร์ ตั้งแต่ช่วงเวลาหัวค่ำ ของวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 (19:00 – 21:00 น.) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

โดยช่วงเวลานั้น ดวงจันทร์ปรากฏเป็นเสี้ยว อยู่เคียงข้างดาวเคราะห์ที่เราสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าสว่างเด่นมาก 2 ดวง คือ ดาวศุกร์ ดาวพฤหัสบดี และทั้ง 3  ดวง จะเรียงกันเป็นรูปสามเหลี่ยม อยู่สูงใกล้ขอบฟ้าทางทิศตะวันตก  โดยที่ ดาวพฤหัสบดีปรากฏอยู่ที่มุมยอดสามเหลี่ยมดาวศุกร์อยู่ที่มุมฐานด้านทิศเหนือ และดวงจันทร์อยู่ที่มุมฐานด้านทิศใต้  ปลายเสี้ยวดวงจันทร์เฉพาะด้านทิศเหนือ ชี้ไปที่ดาวพฤหัสบดีปลายเสี้ยวดวงจันทร์ด้านทิศใต้ ไม่ชี้ไปที่ดาวศุกร์ดังนั้น ภาพที่เราเห็นจะดูไม่คล้ายคนยิ้ม ซึ่งแตกต่างจากปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือนในอดีต (เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม  พ.ศ. 2551)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาฯ จัดโครงการสังเกตปรากฏการณ์ดาวเคราะห์เคียงดวงจันทร์ โดยจัดกิจกรรมสังเกตด้วยตาเปล่า กล้องสองตา กล้องโทรทรรศน์ เพื่อดูลักษณะเฉพาะของดาวเคราะห์ ทั้งนี้ ขอเชิญเยาวชน และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการเกิดปรากฏการณ์ครั้งนี้ และได้เรียนรู้ด้านดาราศาสตร์อย่างถูกต้อง สอบถามรายละเอียดกิจกรรม โทร. 0 2392 1773 และ 08 9501 3085