ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมงานรักชาติ เฟสติวัล ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 (16 – 20 ธันวาคม 2562)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมงานรักชาติ เฟสติวัล” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด สืนสานวัฒนธรรม รักษาผืนแผ่นดิน ต่อยอดพระราชปณิธาน เพื่อแสดงผลงานของพิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ และอนุสรณ์สถานในประเทศไทย รวมทั้งสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพิพิธภัณฑ์ ทั้งนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้นำเกมของเล่นชวนคิด Balancing Game และลูกข่าง racing ในการจัดแสดงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้สนุกกับกิจกรรม ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2562 ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี

superadmin

19 December 2019

ภาพกิจกรรม Colorful Sci – Night (14 – 15 ธันวาคม 2562)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดงาน Colorful Sci – Night เมื่อวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 – 21.00 น. ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมวิทยาศาสตร์มากมาย เช่น การแสดงท้องฟ้าจำลอง กิจกรรมทดลอง การประดิษฐ์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ และภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เป็นต้น ณ บริเวณลานจัดกิจกรรมหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ การจัดงานในครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน นักศึกษา ชุมชน และประชาชนทั่วไป เข้ามาใช้แหล่งเรียนรู้ ซึ่งในงานนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้รวบรวมภาพบรรยากาศกิจกรรม Colorful Sci – Night ครั้งนี้มาให้ได้รับชมกัน ชมภาพงาน Colorful Sci – Night (14 – 15 ธันวาคม 2562)

superadmin

19 December 2019

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการในวันที่ 10 ธันวาคม 2562 เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ

เพื่อให้ประชาชนระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทย สำนักนายกรัฐมนตรี จึงประกาศให้วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันรัฐธรรมนูญ และเป็นวันหยุดราชการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จึงปิดบริการในวันที่ 10 ธันวาคม 2562 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

superadmin

9 December 2019

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนปทุมคงคา เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติการ เรื่อง โครงสร้างสัตว์

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนปทุมคงคา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติการ เรื่อง โครงสร้างสัตว์ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ในช่วงบ่ายเพื่อศึกษากระบวนการทำงานอวัยวะของสัตว์น้ำ ซึ่งในกิจกรรมปฏิบัติการครั้งนี้ได้ใช้ปลานิลเป็นสื่อในการเรียนรู้และทดลองปฏิบัติจริง ในการเรียนการสอนครั้งนี้ได้นักวิชาการศึกษาจากกลุ่มธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนพิพิธภัณฑ์ มาบรรยายให้ความรู้ และคำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างของสัตว์น้ำ อีกทั้งนักเรียนยังได้ร่วมลงมือปฏิบัติจริงเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ณ ห้องปฏิบัติการชาร์ลส์ ดาร์วิน ชั้น 5 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)

superadmin

4 December 2019

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ได้ประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันหยุดราชการประจำปี ประกอบกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) นั้นปิดให้บริการวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จึงขอปิดบริการในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ระยะเวลา 1 วัน ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

superadmin

4 December 2019

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมงานเปิดตัวบัตรเที่ยวพิพิธภัณฑ์ “ไทยแลนด์ มิวเซียม พาส” (Thailand Museum Pass)

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาโดยนางศิรินาท แดงมั่นคง หัวหน้าส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ ร่วมงานเปิดตัวบัตรเที่ยวพิพิธภัณฑ์ “ไทยแลนด์ มิวเซียม พาส” (Thailand Museum Pass) ณ มิวเซียมสยาม ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ไม่หยุดเที่ยว ไม่หยุดเรียนรู้” ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ร่วมโครงการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือบัตรไทยแลนด์ มิวเซียม พาส โดยเด็กสามารถเข้าชมส่วนพิพิธภัณฑ์ฟรี และมอบส่วนลดสำหรับผู้ใหญ่เพื่อสร้างกระแสการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ให้เป็นส่วนหนึ่งในไลฟ์สไตล์ของคนไทยได้ใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์

superadmin

29 November 2019

“สารสาสน์เอกตรา” ไปต่อ ไม่รอแล้วนะ – Science Film Festival 2019

26 พฤศจิกายน 2562 คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เข้าร่วมชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ในงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านสื่อภาพยนตร์ โดยจัดฉาย 3 เรื่อง ได้แก่ ทดลองวิทย์แสนสนุก ราล์ฟตะลุยแดนไดโนเสาร์ และโลกแห่งอนาคต ตอน โลกไร้พลาสติก ณ ห้องมหกรรม ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ชมภาพโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เข้าร่วมชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ในงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15

superadmin

28 November 2019

“ของมันต้องมา” โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยาเข้าร่วมชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ในงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15

26 พฤศจิกายน 2562 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา เข้าร่วมชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ในงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านสื่อภาพยนตร์ โดยจัดฉาย 3 เรื่อง ได้แก่ ทดลองวิทย์แสนสนุก ราล์ฟตะลุยแดนไดโนเสาร์ และโลกแห่งอนาคต ตอน โลกไร้พลาสติก ณ ห้องมหกรรม ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ชมภาพ “ของมันต้องมา” โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยาเข้าร่วมชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ในงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15

superadmin

28 November 2019

ศว. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ Beijing International Science & Technology Service Center

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ต้อนรับคณะบุคลากรจาก Beijing International Science & Technology Service Center โดย Mr.XU Jiajun ผู้อำนวยการสำนักเผยแพร่วิทยาศาสตร์ พาคณะมาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน และเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการเผยแพร่วิทยาศาสตร์ ชมภาพศว. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ Beijing International Science & Technology Service Center

superadmin

28 November 2019

ท้องฟ้าจำลองจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดม เดือนธันวาคม 2562 เรื่อง จากโลกสู่จักรวาล

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ให้บริการส่วนการแสดงท้องฟ้าจำลอง ด้วยการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศจากนักวิชาการศึกษา และจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดมจากเครื่องฉายดาวและสื่อมัลติมีเดีย โดยเปิดการแสดงเป็นรอบ ๆ ละ 1 ชั่วโมง ให้บริการผู้ชม 280 คนต่อ 1 รอบ เปิดให้บริการทั้งรอบสถาบันการศึกษา และรอบประชาชนทั่วไป “จากโลกสู่จักรวาล” ท้องฟ้ายามค่ำคืนทั้งที่สวยงามและลึกลับ ตำนานโบราณและความน่าสะพรึงกลัว เป็นเรื่องราวที่เล่าขานกันในแคมป์ไฟอยู่เสมอ ความปรารถนาที่จะเข้าใจจักรวาลอาจเป็นประสบการณ์ทางปัญญาที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษยชาติ แต่เมื่อเร็วๆ นี้ เราเพิ่งเริ่มเข้าใจอย่างแท้จริงถึงตำแหน่งที่อยู่ของเราในจักรวาลอันกว้างใหญ่เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการค้นพบนี้ ตั้งแต่ทฤษฎีของนักดาราศาสตร์กรีกไปจนถึงกล้องโทรทรรศน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวันนี้ เราขอเชิญคุณสัมผัสประสบการณ์จากโลกสู่จักรวาล การเดินทางอันน่าตื่นตาตื่นใจตลอด 30 นาที

superadmin

25 November 2019

เชิญร่วมงาน “Colorful Sci-Night” ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 ฟรี!

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน Colorful Sci – Night โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 17:00 – 21:00 น. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน นักศึกษา ชุมชน และประชาชนทั่วไป เข้ามาใช้แหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ โดยมีกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่หลากหลาย เช่น การแสดงโดมท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ กิจกรรมการทดลอง การประดิษฐ์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ และภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เป็นต้น สถานที่จัดงาน ณ บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 2) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)

superadmin

22 November 2019

ควบ 2 เรื่อง โรงเรียนสารสาสน์พัฒนาเข้าชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนสารสาสน์พัฒนา เข้าร่วมชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ในงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านสื่อภาพยนตร์ โดยจัดฉาย 2 เรื่อง ได้แก่ เก้านาทีครึ่ง ตอน แปลงโฉมขยะอิเล็กทรอนิกส์ และตอน แชร์กันมั้ย รักษ์โลกแบบสบายกระเป๋า   ณ ห้องมหกรรม ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)

superadmin

21 November 2019
1 13 14 15 16