คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากประเทศบังคลาเทศ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประเทศบังคลาเทศ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนพิพิธภัณฑ์ ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติการนักสำรวจกาล – อวกาศ ให้คณะศึกษาดูงานได้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์มือกล และชมการสาธิตการสร้างดาวหางจำลอง ได้เห็นรูปแบบของกิจกรรมและสื่อการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ที่จะนำไปใช้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในห้องเรียนต่อไป ชมภาพคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากประเทศบังคลาเทศ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

superadmin

1 November 2019

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดอาคารอาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อาคาร 4) วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เนื่องจากปรับปรุงระบบไฟฟ้า

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) จะมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารใหม่ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 วัน จึงมีความจำเป็นที่ต้องปิดให้บริการของอาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อาคาร 4) ในวันและเวลาดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

superadmin

28 October 2019

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) จัดแสดงภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เดือนพฤศจิกายน 2562 เรื่อง ช้างทีวี ตอน นักบินอวกาศ

ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เดือนพฤศจิกายน 2562 นี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. เสนอเรื่อง ช้างทีวี ตอน นักบินอวกาศ ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์บันเทิงศึกษาสำหรับครอบครัว ผลิตโดย WDR ร่วมกับ European Space Agency (ESA) และ Europäisches Astronautenzentrum (EAC) โดยภาพยนตร์เรื่องนี้เจ้าหนูและช้างสุดน่ารักจะพาผู้ชมทุกท่านไปพบกับเรื่องราวของนักบินอวกาศ อเล็กซานเดอร์ แกร์สท์ (Alexander Gerst) ตั้งแต่การฝึกก่อนขึ้นไปอวกาศ พร้อมทั้งพาไปเยี่ยมชมสถานีอวกาศ ท่านจะได้สัมผัสสภาวะไร้น้ำหนักและพบเจอกับชีวิตประจำวันของนักบินอวกาศ และที่สำคัญที่สุดทุกท่านจะได้เห็นโลกจากมุมมองนอกโลกอีกด้วย ตลอดระยะเวลา 1 ชั่วโมงหรือ 1 รอบการแสดงนั้น นักวิชาการศึกษาจะบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศ และจัดแสดงภาพยนตร์วิทยาศาสตร์จากเครื่องฉายดาวและสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ช้างทีวี ตอน นักบินอวกาศ แก่ผู้ชม 280 คน ต่อ 1 รอบการแสดง เปิดให้บริการทั้งรอบสถาบันการศึกษา และรอบประชาชนทั่วไป ท่านสามารถตรวจสอบรอบการแสดงภาพยนตร์เต็มโดมได้ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ www.sciplanet.org หรือดาวน์โหลดเอกสารรอบการแสดงภาพยนตร์เต็มโดม […]

superadmin

25 October 2019

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (Science Film Festival) ครั้งที่ 15

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (Science Film Festival 2019) ครั้งที่ 15 ภายใต้แนวคิด “ฮุมโบลด์ทและสายใยแห่งชีวิต (Humboldt and the Web of Life)” ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2562 โดยใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อกลางในการนำสาระความบันเทิงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่ประชาชน กระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีกิจกรรมการฉายภาพยนตร์ในห้อง EF ชั้น 1 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 2 ) ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา Trailer ของ Science Film Festival 2019 ครับ ปีนี้เขาใช้ธีมว่า Humboldt and the Web of Life รายละเอียดธีมตามลิ้งนี้เลยครับ : https://t.co/tErxDuT70t pic.twitter.com/tgBK3emGBS — ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ (@sce_moe) […]

superadmin

25 October 2019

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2562 เนื่องในวันหยุดราชการกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี

ตามมติคณะรัฐมนตรีประกาศให้วันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2562  เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะกรุงเทพฯ และนนทบุรี เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจรและอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในฐานะหน่วยงานราชการ จึงปิดให้บริการในวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2562 ตามมติคณะรัฐมนตรี  จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

superadmin

24 October 2019

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปิดให้บริการวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เนื่องในวันปิยมหาราช

เนื่องด้วยวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี สำนักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศให้เป็นวันปิยมหาราช และวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในฐานะหน่วยงานราชการจึงขอปิดให้บริการ 1 วัน ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ท่านสามารถตรวจสอบวันและเวลาทำการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้ที่หัวข้อรู้จักเรา/ติดต่อศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

superadmin

21 October 2019

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประเทศบังคลาเทศ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประเทศบังคลาเทศ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยกลุ่มธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ท้าพิสูจน์ เรื่อง ไดโนเสาร์ ให้คณะศึกษาดูงานได้มีส่วนร่วมในการขุดฟอลซิลจำลอง ได้เห็นรูปแบบของกิจกรรมและสื่อการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ที่จะนำไปใช้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในห้องเรียน ชมภาพคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประเทศบังคลาเทศ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

superadmin

15 October 2019

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการ วันที่ 13-14 ตุลาคม 2562 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 และวันหยุดชดเชย

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ได้กำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันหยุดราชการประจำปี เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ในฐานะหน่วยงานราชการ จึงขอปิดให้บริการ 2 วัน ในวันที่ 13 – 14 ตุลาคม 2562 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการประจำปี จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

superadmin

11 October 2019

ท้องฟ้าจำลองจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดม เดือนตุลาคม 2562 เรื่อง โคโคมง ผจญภัยในอวกาศ (COCOMONG A Space Adventure)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ให้บริการส่วนการแสดงท้องฟ้าจำลอง ด้วยการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศจากนักวิชาการศึกษา และจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดมจากเครื่องฉายดาวและสื่อมัลติมีเดีย โดยเปิดการแสดงเป็นรอบ ๆ ละ 1 ชั่วโมง ให้บริการผู้ชม 280 คนต่อ 1 รอบ เปิดให้บริการทั้งรอบสถาบันการศึกษา และรอบประชาชนทั่วไป ต้อนรับช่วงเวลาปิดเทอมด้วยภาพยนตร์ภาพยนตร์เต็มโดมเดือนตุลาคม 2562 เรื่อง โคโคมง ผจญภัยในอวกาศ (COCOMONG A Space  Adventure) ภาพยนตร์แอนิเมชันเกี่ยวกับภารกิจการผจญภัยในอวกาศของเจ้าลิงน้อย “โคโคมง” และบรรดาผองเพื่อน การผจญภัยในอวกาศครั้งนี้ จะตื่นเต้นและสนุกสนานแค่ไหน เรามาร่วมติดตามการผจญภัยของ “โคโคมง” ไปด้วยกัน

superadmin

26 September 2019

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการหมุนเวียน สยาม-อิตาลี บารมีพระปกเกล้า

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการหมุนเวียน สยาม-อิตาลี บารมีพระปกเกล้า เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งนิทรรศการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปในปี พ.ศ. 2476 นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์ฯ ได้มีการจัดพิมพ์หนังสือจดหมายเหตุเสด็จประพาสยุโรป (ประเทศอิตาลี) ที่มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเสด็จประพาสในครั้งนี้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการหมุนเวียน สยาม-อิตาลี บารมีพระปกเกล้า ได้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-16.00 น. (ยกเว้นวันจันทร์) โดยไม่เสียค่าเข้าชม จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน ชมภาพพิธีเปิดนิทรรศการหมุนเวียน สยาม-อิตาลี บารมีพระปกเกล้า ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

superadmin

25 September 2019

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมจัดแสดงผีเสื้อและเปลือกหอยในงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย 2562 (Thailand Museum Expo 2019)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) โดยกลุ่มธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนพิพิธภัณฑ์ นำเปลือกหอยและผีเสื้อที่มีอายุการเก็บรักษามากกว่า 30 ปี ร่วมจัดแสดงในงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย 2562 (Thailand Museum Expo 2019) เพื่อให้ประชาชนได้ชมความงามพร้อมมีเจ้าหน้าที่ประจำบูธคอยให้ความรู้และคำแนะนำ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้กรมศิลปากรเป็นผู้จัดภายใต้กรอบแนวคิด “ประชาคมพิพิธภัณฑ์ไทย” สอดคล้องกับแนวคิดของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ (International Council of Museum)  ประจำปี 2562 ที่ว่า “พิพิธภัณฑ์เสมือนศูนย์กลางวัฒนธรรมสัมพันธ์ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสู่อนาคต” (Museum as Cultural Hubs : The Future of Tradition) ภายในงานประกอบด้วยการออกร้านแสดงผลงานและนวัตกรรมด้านพิพิธภัณฑ์ การเสวนาวิชาการ และการแสดงของสะสมล้ำค่า โดยเฉพาะการจัดเครื่องโต๊ะ เครื่องกระเบื้อง และเงินตราโบราณบนพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ โดยสมาชิกเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน วัด ชุมชนท้องถิ่น และผู้ประกอบธุรกิจด้านพิพิธภัณฑ์รวมจำนวนกว่า 50 ราย และงานนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 […]

superadmin

20 September 2019

โรงเรียนกอบวิทยาสนุกเรียนรู้ในกิจกรรมนักวิทย์น้อยท่องโลกธรรมชาติ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. จัดกิจกรรมเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ เรื่อง นักวิทย์น้อยท่องโลกธรรมชาติ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนกอบวิทยา ดินแดง กรุงเทพมหานคร เป็นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านสื่อนิทรรศการ สื่อการเรียนรู้ บทปฏิบัติการ และรับฟังการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากร เสริมด้วยทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง ณ นิทรรศการไดโนเสาร์ นิทรรศการขุมทรัพย์โลกสีเขียว และห้องปฏิบัติการ นักเรียนได้รับทั้งความรู้และสนุกสนานไปกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใกล้ตัว ชมภาพโรงเรียนกอบวิทยาสนุกเรียนรู้ในกิจกรรมนักวิทย์น้อยท่องโลกธรรมชาติ

superadmin

6 September 2019
1 22 23 24