ขอเชิญร่วมกิจกรรม DIY Challenge

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สถาบันการศึกษาทางไกลและสำนักงาน กศน. กทม. ดำเนินการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Co – Learning Space) โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจะจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับประชาชน โดยนำกิจกรรม DIY Challenge หลากหลายกิจกรรมมาให้บริการทุกวันอังคาร เวลา 13:00 – 16:00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป จัดกิจกรรม ณ ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ DSLC ชั้น 3 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

superadmin

31 August 2020

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ต้อนรับผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนปทุมคงคา

นางตติยา ใจบุญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา พร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับนายดาวหยาด ขันธ์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคาและคณะครู เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เพื่อพบปะคณะผู้บริหารและหารือเรื่องการจัดกิจกรรมการศึกษาร่วมกันเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมนิเชต สุนทรพิทักษ์ ชั้น 10 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

superadmin

31 August 2020

กศน. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนา “สะเต็มศึกษา” ร่วมกับ โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต

28 สิงหาคม 2563 นางตติยา ใจบุญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เป็นผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนา “สะเต็มศึกษา” ร่วมกับ โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ที่ครอบคลุมทั้งในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะวิชาชีพและการวิจัย เพื่อส่งเสริมคุณภาพเยาวชนให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 หวังสร้างต้นแบบแนวปฏิบัติที่ดีผลักดันเข้าสู่ระดับนโยบายแก้ปัญหาประเทศระยะยาว ก่อนต่อยอดใช้เป็นโมเดลการศึกษาอาเซียนต่อไป โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นสักขีพยาน ผู้แทน 10 หน่วยงานร่วมลงนาม ดังนี้ ศูนย์ SEAMEO STEM-ED, บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด, สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, มหาวิทยาลัยมหิดล, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องรีเจนซี่ บอลรูม ชั้น 5 โรงแรมไฮแอท […]

superadmin

31 August 2020

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้รับการตรวจสอบมาตรการการป้องกันโรค COVID-19 จากสำนักงานเขตคลองเตยและสน.ทองหล่อ

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้รับการตรวจสอบมาตรการการป้องกันโรค  COVID-19 ตามมาตรการผ่อนคลาย ระยะที่ 6 จากฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตคลองเตย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ทองหล่อ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคฯ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563  ผลการตรวจสอบพบว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษามีความเข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และไม่พบการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่กรุงเทพมหานครกำหนดอย่างเคร่งครัด ชมภาพศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้รับการตรวจสอบมาตรการการป้องกันโรค COVID-19 จากสำนักงานเขตคลองเตยและสน.ทองหล่อ

superadmin

28 August 2020

กศน.เขตห้วยขวาง ตัวแทนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เข้าร่วมจัดแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ หว้ากอ

กศน.เขตห้วยขวาง ตัวแทนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เข้าร่วมจัดแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ หว้ากอ โครงงานกล่องไฟฉุกเฉินแบบพกพาด้วยแผงโซลาร์เซลล์ ผลงานของนักศึกษา กศน.เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ทีมชนะเลิศจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน.ระดับพื้นที่ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 เป็นตัวแทนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เข้าร่วมจัดแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชมภาพกศน.เขตห้วยขวาง ตัวแทนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เข้าร่วมจัดแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ หว้ากอ

superadmin

24 August 2020

ประมวลภาพกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้จัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเฉลิมฉลองพระราชสมัญญา “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช” โดยจัดกิจกรรมด้านดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมพิเศษอีกมากมาย เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป เข้าถึงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ชมภาพกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563

superadmin

21 August 2020

ภาพกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมจัดแสดงงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ โดยนำกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ไปร่วมจัดแสดงมากมาย ได้แก่ ของเล่นชวนคิด Gesture Robot หุ่นยนต์ชกมวย หุ่นยนต์เดินตามแสง Racing Robot Smart Robot แขนกลตกปลา รถบังคับหยิบจับสิ่งของ ระบบควบคุมไฟฟ้าด้วยเสียงปรบมือ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน ร่วมจัดแสดงระหว่างวันที่ 18-22 สิงหาคม 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ชมภาพกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ

superadmin

20 August 2020

ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) จัดกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนจันทรวิทยา

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนจันทรวิทยา โดยนำกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เรื่อง หนอนน้อยผจญภัย ,หนูน้อยกับจักรราศี และเปลี่ยนฉัน (น้ำ) ให้เป็นหิมะ  เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน นักเรียน ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนและได้รับความรู้ควบคู่ความสนุกสนานชมภาพกิจกรรมงานวันห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนจันทรวิทยา ชมภาพศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) จัดกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนจันทรวิทยา

superadmin

19 August 2020

นิทรรศการใหม่ ” เปิดโลกบรรจุภัณฑ์”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอขอบคุณสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ได้นำนิทรรศการเรื่อง “เปิดโลกบรรจุภัณฑ์” มาร่วมจัดแสดงภายในนิทรรศการขุมทรัพย์โลกสีเขียว เพื่อให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ โดยจัดแสดงให้ชมตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  ชั้น 4 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

superadmin

18 August 2020

วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยกลุ่มกิจกรรมการศึกษา ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ ออกให้บริการกิจกรรมวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่เพื่อนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยนำโดมท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ เกมของเล่นชวนคิด กิจกรรมห่วงโซ่อาหาร แผนที่ดาว ระบบสุริยะ หุ่นยนต์แสนสนุก และวงจรไฟฟ้า ให้นักเรียนได้เรียนรู้ ควบคู่ความสนุกสนาน ณ โรงเรียนเทศบาล 2 อำนวยวิทย์ อ.สองพี่น้อง จ. สุพรรณบุรี ชมภาพกิจกรรมวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนเทศบาล 2 อำนวยวิทย์ อ.สองพี่น้อง จ. สุพรรณบุรี

superadmin

13 August 2020

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดให้บริการ 12 สิงหาคม 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ได้กำหนดให้วันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ เป็นวันหยุดราชการประจำปี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานราชการ จึงขอปิดให้บริการ 1 วัน ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 เนื่องจากเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดราชการประจำปี จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

superadmin

11 August 2020

18 สิงหาคม 2563 เที่ยวศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ฟรี!

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กำหนดจัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเฉลิมฉลองพระราชสมัญญา “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช” โดยจัดกิจกรรมด้านดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมพิเศษอีกมากมาย เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป เข้าถึงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในวันและเวลาดังกล่าว

superadmin

5 August 2020
1 36 37 38 45
Message us