โรงเรียนกอบวิทยาสนุกเรียนรู้ในกิจกรรมนักวิทย์น้อยท่องโลกธรรมชาติ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. จัดกิจกรรมเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ เรื่อง นักวิทย์น้อยท่องโลกธรรมชาติ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนกอบวิทยา ดินแดง กรุงเทพมหานคร เป็นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านสื่อนิทรรศการ สื่อการเรียนรู้ บทปฏิบัติการ และรับฟังการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากร เสริมด้วยทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง ณ นิทรรศการไดโนเสาร์ นิทรรศการขุมทรัพย์โลกสีเขียว และห้องปฏิบัติการ นักเรียนได้รับทั้งความรู้และสนุกสนานไปกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใกล้ตัว ชมภาพโรงเรียนกอบวิทยาสนุกเรียนรู้ในกิจกรรมนักวิทย์น้อยท่องโลกธรรมชาติ

superadmin

6 September 2019

ประกาศผลการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ ระดับมัธยมศึกษา ใหม่

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้รับการร้องเรียน เรื่อง การแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ ระดับมัธยมศึกษา ในการนี้ คณะกรรมการการแข่งขันฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของทีมตามข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้ว จึงขอประกาศผลการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ ระดับมัธยมศึกษา ใหม่เพื่อแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน ดาวน์โหลดผลการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ ระดับมัธยมศึกษา ใหม่

superadmin

6 September 2019

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รับมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2562 “มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ” ระดับ Excellent Level

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) โดยผู้อำนวยการ นางตติยา ใจบุญ รับมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2562 “มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ” ระดับยอดเยี่ยม (Excellent Level) จากนายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดย กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการ ชุมชน และแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับสถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้เลือกใช้สถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานและส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของไทยมีมาตรฐานในทุกด้านอย่างยั่งยืน ชมวีดีโอศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รับมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2562 “มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ” ระดับ Excellent Level

superadmin

4 September 2019

ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดม เดือนกันยายน 2562 เรื่อง “อุกกาบาตถล่มโลก” (Impact Earth)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. เปิดให้บริการส่วนการแสดงท้องฟ้าจำลอง โดยเปิดการแสดงเป็นรอบ ๆ ละ 1 ชั่วโมง เริ่มด้วยการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศจากนักวิชาการศึกษา และต่อด้วยการฉายภาพยนตร์เต็มโดมจากเครื่องฉายดาวและสื่อมัลติมีเดีย ทั้งนี้ สามารถให้บริการผู้ชมได้ 280 คนต่อ 1 รอบการแสดง สำหรับภา​พยนตร์เต็มโดม เดือนกันยายน 2562 เสนอเรื่อง “อุกกาบาตถล่มโลก” (Impact Earth) เนื้อหาสาระของภาพยนตร์เป็นเรื่องเกี่ยวกับสะเก็ดดาวที่ทำให้เกิดแสง เมื่อมีการเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศไม่หมด อาจเหลือบางส่วนตกลงมาถึงพื้นโลก วัตถุนั้น เรียกว่า “อุกกาบาต” (meteorite) นักดาราศาสตร์ประเมินว่า โอกาสที่โลกจะถูกอุกกาบาตพุ่งชนที่รุนแรงถึงขั้นเป็นภัยพินาศทั่วทั้งโลก มีเพียงประมาณหนึ่งครั้งต่อทุก 100,000 ปี ปัจจุบัน..องค์กรดาราศาสตร์นานาชาติ เริ่มหันมาให้ความสนใจและเฝ้าติดตาม สังเกตการณ์และศึกษาเกี่ยวกับอุกกาบาตเหล่านี้มากขึ้น เพราะในอนาคต..มันอาจส่งผลกระทบและทำให้เกิดอันตรายต่อโลกของเราในอนาคต

superadmin

31 August 2019
1 42 43