ประกาศรับสมัครงาน
รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวน 6 ตำแหน่ง รวม 18 ราย (เงินงบประมาณ) (1 กันยายน 2563)
รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 13 ราย (เงินรายได้) (1 กันยายน 2563)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ (28 มกราคม 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินทดสอบเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ (16 มกราคม 2563)
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (19 ธันวาคม 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ (12 ธันวาคม 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินทดสอบเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ (9 ธันวาคม 2562)
รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา (15 พฤศจิกายน 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ (8 พฤศจิกายน 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินทดสอบเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ (31 ตุลาคม 2562)
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 ราย (10 ตุลาคม 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ (24 กันยายน 2562)