คณะครูและบุคลากรทางศึกษาสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (1 ก.พ. 2561)

คณะครูและบุคลากรทางศึกษาสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (1 ก.พ. 2561)

ตามที่ สำนักพระราชวัง ได้จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับครูและบุคลากรทางศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ในการนี้ ได้นำคณะผู้เข้าอบรมฯ เยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) เข้าชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ที่ใช้เทคโนโลยีรูปแบบต่าง ๆ ในการนำเสนอความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ได้แก่ นิทรรศการพลังวิทย์พิชิตยาเสพติด นิทรรศการกาล – อวกาศ และนิทรรศการเมืองไฟฟ้า ที่จัดแสดงในอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และนิทรรศการเมืองเด็ก ที่จัดแสดงในอาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ได้เข้าชมการแสดงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพด้วย โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ให้การต้อนรับ คณะครูและบุคลากรทางศึกษาสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ชมภาพกิจกรรมคณะครูและบุคลากรทางศึกษาสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (1 ก.พ. 2561)