ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เลื่อนกำหนดเปิดบริการอาคารโลกใต้น้ำ จากเดิมเป็น 22 พฤษภาคม 2561

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. โดยส่วนพิพิธภัณฑ์ กลุ่มธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งปิดบริการอาคารโลกใต้น้ำ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมและจัดทำข้อมูลนิทรรศการใหม่ จึงมีความจำเป็นต้องขยายเวลาในการปิดบริการอาคารโลกใต้น้ำ

ในการนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอแจ้งเลื่อนกำหนดเปิดบริการอาคารโลกใต้น้ำ จากเดิมเป็น วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 จึงประกาศเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกันและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้