ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการ เนื่องในวันวิสาขบูชา

ตามที่ วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) จึงปิดบริการ เป็นเวลา 1 วัน จึงประกาศเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

หมายเหตุ : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการในวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์