ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการ ระหว่างวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม 2561 เนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ์

ตามที่ วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 เป็นวันอาสาฬหบูชา  และวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและวันเข้าพรรษา

ในการนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ปิดบริการ ระหว่างวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม 2561 เนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นเวลา 2 วัน จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

หมายเหตุ : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการในวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์