ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก ปี 2561

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์ปฐมวัย ส่วนพิพิธภัณฑ์ ได้จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็กขึ้น โดยแบ่งเป็นระดับอนุบาล 2 -3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 บัดนี้ การประกวดฯ ในรอบแรก ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก ปี 2561 ดังมีรายชื่อตามไฟล์แนบด้านล่าง

โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ให้นำแผงโครงงานมาติดตั้งวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.  16.00 น.  ณ ชั้น 7 อาคาร 4 โดยทำตัดสินรอบสุดท้าย ระดับอนุบาล 2 – 3 วันที่ 3  สิงหาคม 2561 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ปีที่ 3  วันที่ 4 สิงหาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กลุ่มวิทยาศาสตร์ปฐมวัย  โทร. 0 2392 5951 – 7 ต่อ 1601

ดาวน์โหลดรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก ปี 2561