ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดม เดือนสิงหาคม 2561 เรื่อง “มหัศจรรย์แห่งออโรรา (Experience the Aurora)”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. เปิดบริการส่วนการแสดงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ด้วยการให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศ ผ่านเครื่องฉายและดาวสื่อมัลติมีเดีย บรรยายโดยนักวิชาการศึกษา และจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดม เปิดการแสดงเป็นรอบ ๆ ละ 1 ชั่วโมง และให้บริการผู้ชม 280 คนต่อ 1 รอบการแสดง

การแสดงภาพยนตร์เต็มโดม เดือนสิงหาคม 2561 นำเสนอ เรื่อง “มหัศจรรย์แห่งออโรรา (Experience the Aurora)” เป็นภาพยนตร์ที่เข้าชิงรอบสุดท้ายรางวัล Telly Awards ด้วย ภาพยนตร์ความยาว 27 นาที มีเนื้อหาเกี่ยวกับ “แสงออโรรา” ซึ่งเป็นแสงสวยงามหลากสีสันบนท้องฟ้า ซึ่งเกิดจากสนามแม่เหล็กโลก ที่ทำหน้าที่ปกป้องสิ่งมีชีวิตในโลกจากลมสุริยะ เราจะพาผู้ชมไปยังคาบสมุทรอาร์คติก เพื่อชมความสวยงามของแสงออโรรา โดยสัมผัสความสวยงามนั้น เสมือนว่าอยู่ที่ขั้วโลกจริง ๆ  “มหัศจรรย์แห่งออโรรา (Experience the Aurora)” พากษ์เสียงภาษาไทยโดย คุณปิยะวัฒน์ เข็มเพชร (PK)