ค่าย D.I.Y. Family Rally 2558

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมค่าย D.I.Y. Family Rally 2558  “สืบค้น สร้างสรรค์ ผูกพัน หรรษา” เป็นกิจกรรมรูปแบบค่ายครอบครัว จัดระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2558 ( 3 วัน 2 คืน) รับสมัครเพียง 15 ครอบครัว โดยออกเดินทางด้วยรถยนต์จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และเข้าพักค้างคืนที่ Rock Garden Beach Resort อ.แกลง จังหวัดระยอง ซึ่งระหว่างเส้นทางกรุงเทพ – ชลบุรี – ระยอง จะมีกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบเกมและกิจกรรมการแข่งขันอย่างสนุกสนาน เป็นกิจกรรมที่สมาชิกในครอบครัวจะต้องร่วมกันคิด ร่วมกันทำ เป็นการใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียนที่คุ้มค่าเพราะเด็ก ๆ จะ ได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนาน และเป็นประสบการณ์ที่ดีของทุกคนครอบครัว ซึ่งกิจกรรมนี้ทางศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จะจัดขึ้นเพียงปีละครั้งเท่านั้น ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่าย D.I.Y family Rally ระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2558 เปิดรับสมัครจำนวน 15 ครอบครัว (ครอบครัวละ 3 คน) ค่าลงทะเบียนครอบครัวละ 9,900 บาท โดยไม่รวมค่าประกันภัย 120 บาท/ครอบครัว ติดต่อสมัครพร้อมชำระค่าลงทะเบียนได้ด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2392 1773 และ 0 […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

2 February 2015

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 4

รายละเอียดกิจกรรมค่ายวิทย์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 4 กำหนดการค่ายวิทย์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 4 แบบฟอร์มใบสมัครค่ายวิทย์จรวดประดิษฐ์ครั้งที่ 4 (Microsoft Word) แบบฟอร์มใบสมัครค่ายวิทย์จรวดประดิษฐ์ครั้งที่ 4 (PDF) โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ค่ายวิทย์จรวดประดิษฐ์ครั้งที่ 4 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเวบไซต์สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

20 January 2015

ข่าวดี!! ขยายเวลาการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมกับตัวแทนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเครือข่ายในแต่ละภูมิภาค จำนวน 5 แห่ง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิโกลบอลเฮลท์แอนด์เอ็ดดูเคชั่น จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ภายใต้หัวข้อ มหัศจรรย์ทางธรรมชาติ (The Nature Great Event) เพื่อเชื่อมโยงเยาวชนเข้ากับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระตุ้นให้เยาวชนออกไปเรียนรู้โลกกว้างรอบตัว และเป็นเวทีสำหรับเยาวชนได้มีโอกาสแสดงความคิดสร้างสรรค์ โดยทีมที่ได้รับคัดเลือกในแต่ละภูมิภาค จะได้เข้าร่วมประกวดในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในการนี้ เพื่อให้ผู้สมัครมีความพร้อมในการแข่งขันได้อย่างเต็มที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้ขยายเวลารับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ ออกไปจากเดิม โดยปิดรับสมัครในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 จึงแจ้งมาเพื่อให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน โครงการประกวดโครงงานด้านธรรมชาติวิทยา 2558 ใบสมัครประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา 2558 เกณฑ์การคัดเลือกการประกวดโครงงานธรรมชาติวิทยา 2558 กำหนดการประกวดโครงานฯ Thailand Global Natural History Day 2015 ตัวอย่างการนำเสนอโครงงาน ตัวอย่างใบสมัครประกวดโครงงานด้านธรรมชาติวิทยา 2558

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

15 January 2015

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญชวนเด็ก ๆ และครอบครัวมาร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 “เฮฮา…เด็กอาเซียน”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จะจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 ในชื่อ “เฮฮา…เด็กอาเซียน” ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 เวลา 08.30 –17.00 น. การจัดงานครั้งนี้ มุ่งหวังให้ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และเด็ก ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยของเราและประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน ด้วยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และสนุกสนานเพลิดเพลิน เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พิเศษสำหรับวันเด็กปี 2558 นี้ เข้าร่วมกิจกรรม ฟรี!! ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ งาน“เฮฮา…เด็กอาเซียน” เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ และสมาชิกในครอบครัว ได้มีโอกาสทำกิจกรรมที่สนุกสนานเพลิดเพลินร่วมกัน ได้สนุกกับการลงมือทำผลงานด้วยตัวเอง และกิจกรรมที่หลากหลายที่คิดสร้างสรรค์มาในรูปแบบของเกม พร้อมได้รับความรู้ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับประเทศในอาเซียน  เช่น  ภาษาอาเซียน  อาหารอาเซียน  ได้เรียนรู้ด้านธรรมชาติวิทยา  และดาราศาสตร์ของประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นการเรียนรู้ในแบบที่เด็ก ๆ จะได้ทำกิจกรรมและเรียนรู้ด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม โทร 0 2391 0544 และ 0 2392 1773 ดาวน์โหลดเอกสารกิจกรรมในงาน “เฮฮา…เด็กอาเซียน”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

29 December 2014

ภาพพิธีเปิดงาน “คืนความสุขให้เธอ… เยาวชน” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ตามความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ “คืนความสุขให้เธอ… เยาวชน” ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และจัดพิธีเปิดโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 ณ ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ (ห้องมหกรรม 3 มิติ) ชั้น 2 อาคาร 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ชมภาพบรรยากาศ พิธีเปิดงาน “คืนความสุขให้เธอ… เยาวชน” กิจกรรม “คืนความสุขให้เธอ… เยาวชน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 ธ.ค. 2557 – 10 ม.ค. 2558 ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดที่ โทร. 0 2391 0544, 0 2392 1773 และโทร/โทรสาร. 0 2302 0508

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

20 December 2014

ขยายเวลาคืนความสุข@ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ตามความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม “คืนความสุขให้เธอ… เยาวชน” เพื่อเป็นของขวัญให้กับเยาวชนไทย โดยจัดนิทรรศการ “ดาราศาสตร์ บันดาลใจ” และกิจกรรม “สนุกวิทย์ สนุกคิด” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ทั้งนี้ได้เปิดให้ชมการแสดงท้องฟ้าจำลอง และร่วมกิจกรรม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 17 – 26 ธ.ค. 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. เพื่อเป็นของขวัญต้อนรับเทศกาลปีใหม่ให้ประชาชน จึงขยายเวลาจัดกิจกรรม “คืนความสุขให้เธอ… เยาวชน” จากเดิม เป็นวันที่ 17 ธ.ค. 2557 – 10 ม.ค. 2558 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดที่ โทร. 0 2391 0544, 0 2392 1773 และโทร/โทรสาร. 0 2302 0508

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

18 December 2014

กิจกรรมพิเศษ “Robo Club” สำหรับเยาวชนคนรักหุ่นยนต์@ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จึงได้จัดกิจกรรมพิเศษ “Robo Club” เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นพื้นฐานในการประดิษฐ์หุ่นยนต์ และสามารถประกอบหุ่นยนต์เบื้องต้นได้ และเป็นการจัดกิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ ทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในวันหยุด และถือเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สูงสุด กิจกรรมพิเศษ “Robo Club” เปิดรับสมัครเยาวชนอายุ 10 – 15 ปี มาร่วมทำกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์ จำนวน 3 รุ่น ๆ ละไม่เกินจำนวน 35 คน โดยรุ่นที่ 1 จัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2558  รุ่นที่ 2 วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2558 และรุ่นที่ 3 วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558 ค่าลงทะเบียนคนละ 1,500 บาท/ คน ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ กำหนดการ ใบสมัคร และแบบฟอร์มการชำระเงินได้ทาง www.sciplanet.org  หากประสงค์ร่วมกิจกรรมสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร และชำระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2392 5951 – 5 ต่อ 2027, 0 2392 1773 และโทร/โทรสาร. 0 2392 0508 หนังสือเข้าร่วมโครงการและรายละเอียดโครงการ ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ Robo Club แบบฟอร์ชำระเงินผ่านธนาคารกิจกรรมพิเศษ Robo Club รุ่นที 1 แบบฟอร์ชำระเงินผ่านธนาคารกิจกรรมพิเศษ Robo Club รุ่นที 2 แบบฟอร์ชำระเงินผ่านธนาคารกิจกรรมพิเศษ […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

18 December 2014

เข้าชมฟรี!! ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในโครงการ “คืนความสุขให้เธอ… เยาวชน”

โครงการ “คืนความสุขให้เธอ… เยาวชน” เป็นโครงการโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ รวมทั้งด้านคณิตศาสตร์ ให้แก่เด็กและเยาวชน จัดขึ้น ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เปิดให้เข้าชมและร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าจ่าย ระหว่างวันที่ 17 – 26 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.  กิจกรรมในโครงการ “คืนความสุขให้เธอ… เยาวชน”ครั้งนี้ มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ทั้งการชมท้องฟ้าจำลอง และนิทรรศการถาวรในอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อาคารโลกใต้น้ำ และอาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ชมนิทรรศการกึ่งถาวร เรื่อง “ดาราศาสตร์ บันดาลใจ” จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และร่วมเรียนรู้ในกิจกรรม “สนุกคิด สนุกวิทย์” ที่จัดโดย 16 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้สนใจเข้าชมและร่วมกิจกรรมในโครงการ “คืนความสุขให้เธอ… เยาวชน” ครั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2391 0544,0 2392 1773

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

3 December 2014

ศว. ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียรู้ ครั้งที่ 10

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 10 โดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 10 (Science Film Festival 2014) ณ โรงภาพยนตร์ ศูนย์การค้าเอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษก ขอเชิญผู้สนใจสามารถเข้าชมภาพยนตร์ที่จัดฉายในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 10 ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และทุกศูนย์จัดฉายภาพยนตร์  ติดตามชมภาพ พิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียรู้ ครั้งที่ 10

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

3 December 2014

งานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย ครั้งที่ 10

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา งานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ประเทศไทย ครั้งที่ 10 นี้ ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดในระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน ถึง 14 ธันวาคม 2557 มีภาพยนตร์จำนวน 26 เรื่อง จาก 12 ประเทศเข้าฉายในครั้งนี้ สื่อภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ ถือเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ทำให้ ผู้ชมใจเนื้อหาสาระ และความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ได้ง่าย นำไปสู่การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันและส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทย ในครั้งนี้มุ่งเน้นเนื้อหาสาระด้านเทคโนโลยีอนาคต ซึ่งมีความสำคัญและมีบทบาทต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

3 December 2014
1 28 29 30