ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2565

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 18 – 21 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ