ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนธันวาคม 2566

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนธันวาคม 2566 ดังนี้

  • 5 ธันวาคม 2566 วันพ่อแห่งชาติ
  • 10 ธันวาคม 2566 วันรัฐธรรมนูญ
  • 11 ธันวาคม 2566 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
  • วันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2567 เนื่องในเทศกาลปีใหม่