นิทรรศการเมืองไฟฟ้า (Electric City exhibition)

เพื่อนๆ รู้ไหมครับ ไฟฟ้าคืออะไร ไฟฟ้ามาจากไหน ไฟฟ้ามาถึงเราได้อย่างไร พบกับเรื่องราวของไฟฟ้าตั้งแต่จุดเริ่มต้นของโลกจนมาเป็นไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ ด้วยรูปแบบที่ทันสมัย สนุกสนาน และน่าตื่นตาตื่นใจ

Zone 1 วิวัฒนาการไฟฟ้า (The Evolution of Electricity) พบกับประวัติความเป็นมาของไฟฟ้าโลก (War of Currents) และต้นกำเนิดไฟฟ้าไทย “แสงแรกแห่งสยาม”

Zone 2 หลักการเกิดไฟฟ้า (Principles of Electricity) สนุกกับการทดลองเกี่ยวกับไฟฟ้า เช่น แหล่งกำเนิดไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้า ชุดทดลองไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้าช็อตและเกมแข่งขันผลิตไฟฟ้า (Megawatt Racing)

Zone 3 เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า (Electricity Generation Technologies) เรียนรู้กระบวนการผลิตไฟฟ้าและเทคโนโลยีของโรงไฟฟ้าแต่ละประเภท รู้จักการเลือกใช้เชื้อเพลิงที่เหมาะสมและสนุกกับเกมโรงไฟฟ้า

Zone 4 ไฟฟ้ามาถึงเราได้อย่างไร (How Does Electricity Come to Our Houses ?) ไขข้อสงสัยว่าไฟฟ้ามาถึงเราได้อย่างไร

Zone 5 เผชิญวิกฤติพลังงานไฟฟ้า (Facing Electricity Crisis) สัมผัสประสบการณ์ไฟฟ้าสร้างสุขจะเป็นอย่างไร…หากเราไม่มีไฟฟ้า

Zone 6 การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า (Energy Conservation) รู้ทันสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าของไทยและของโลก ใช้ไฟฟ้าอย่างไรให้ประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนุกสนานกับเกมทดสอบความรู้

Message us