สำนักงาน กศน. รับมอบงบประมาณสนับสนุนจาก กฟผ. สำหรับ 2 โครงการใหญ่ (วันที่ 17 เม.ย. 2561)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าที่ถูกต้องแก่นักศึกษาและครู กศน. รวมทั้งประชาชนในชุมชน ได้ให้การสนับสนุนสำนักงาน กศน. ดำเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานแก่ประชาชน ระหว่างสำนักงาน กศน. กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มาโดยตลอด 

ในครั้งนี้ พิธีรับมอบงบประมาณสนับสนุนจาก กฟผ. ได้จัดขึ้นในวันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ ชั้น สำนักงาน กศน. โดยมีนายนรชัย หลิมศิโรรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิศวกรรมโรงไฟฟ้าและพลังงานนิวเคลียร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทน กฟผ. มอบงบประมาณสนับสนุนแก่สำนักงาน กศน. ซึ่งมีนายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. จำนวน 500,000 บาท พร้อมสนับสนุนการศึกษาดูงานภายในประเทศ  และสนับสนุนโครงการสมัชชาชุมชนคนรักษ์พลังงานไฟฟ้า ปี 2561 จำนวน 1,500,000 บาท  ชมภาพพิธีรับมอบงบประมาณสนับสนุนจาก กฟผ.

ข่าวสำนักงาน กศน. รับมอบงบประมาณสนับสนุนจาก กฟผ. สำหรับ 2 โครงการใหญ่ (วันที่ 17 เม.ย. 2561)
ดาวน์โหลดข่าวสำนักงาน กศน. รับมอบงบประมาณสนับสนุนจาก กฟผ. สำหรับ 2 โครงการใหญ่ (วันที่ 17 เม.ย. 2561)