การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ (วันที่ 19 ส.ค. 2561)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ได้ดำเนินการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การประกวดโครงงานฯ ระดับประเทศในครั้งนี้ มีทีมชนะเลิศ และทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดฯ ในระดับพื้นที่ (รวมแห่งละ 2 ทีม) มาเข้าร่วมการประกวด และได้รับเกียรติจาก ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวด ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชมภาพบรรยากาศการประกวดและการนำเสนอโครงงานของแต่ละทีม