ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการ วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เนื่องในวันปิยมหาราช

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการ วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เนื่องในวันปิยมหาราช

ตามที่ วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือวันปิยมหาราช ในการนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ปิดบริการ ในวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 เนื่องในวันปิยมหาราช เป็นเวลา 1 วัน จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

หมายเหตุ : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการทุกวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์