ท้องฟ้าจำลองจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดม เดือนพฤศจิกายน 2561 เรื่อง “มหัศจรรย์แห่งจักรวาล (TWO SMALL PIECES OF GLASS)”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ให้บริการส่วนการแสดงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เปิดการแสดงเป็นรอบ ๆ ละ 1 ชั่วโมง บริการผู้ชม จำนวน 280 คนต่อ 1 รอบการแสดง ช่วงแรกของการแสดงท้องฟ้าจำลอง เป็นการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศจากนักวิชาการศึกษา และในช่วงท้ายจะเป็นการแสดงภาพยนตร์เต็มโดมจากเครื่องฉายดาวและสื่อมัลติมีเดีย ซึ่งจะมีการเปลี่ยนภาพยนตร์เต็มโดมทุกเดือน

สำหรับการแสดงภาพยนตร์เต็มโดม ในเดือนพฤศจิกายน 2561 จัดแสดง เรื่อง “มหัศจรรย์แห่งจักรวาล (TWO SMALL PIECES OF GLASS)” นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับกล้องโทรทรรศน์ ซึ่งหลายคนคงทราบแล้วว่า กล้องโทรทรรศน์เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราศึกษาวัตถุบนท้องฟ้าได้ดีขึ้น เคยสงสัยกันบ้างมั๊ยว่า ใคร?!? เป็นผู้ประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์ และในปัจจุบัน…เราสามารถใช้กล้องโทรทรรศน์ศึกษาอะไรได้บ้าง