ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาร่วมมอบสิทธิพิเศษในงาน “เปิดตัวบัตร Muse Pass Season 7”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาร่วมมอบสิทธิพิเศษในงาน “เปิดตัวบัตร Muse Pass Season 7”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในฐานะคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ เข้าร่วมโครงการสร้างวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้ Museum Culture และบัตรเที่ยวพิพิธภัณฑ์ Muse Pass Season 7 โดยมอบหมายนางศิรินาท แดงมั่นคง หัวหน้าส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ร่วมงาน “เปิดตัวบัตร Muse Pass Season 7” ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกำยน 2561 เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ มิวเซียมสยาม

ในการนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา มอบสิทธิพิเศษให้กับผู้ถือบัตร Muse Pass 7 ได้สิทธิ์รับส่วนลดค่าเข้าชมนิทรรศการ เพียงผู้ถือบัตร แสดงคูปองพร้อมบัตร Muse Pass หรือ Scan QR Code เพื่อรับสิทธิ์ สามารถใช้สิทธิ์ได้เพียง 1 ครั้ง1/ คูปอง รับส่วนลดค่าเข้าชมนิทรรศการ อาคาร 2, 3 และ 4 มีเงื่อนไข ดังนี้

  • ผู้ถือบัตรเป็นเด็ก (อายุต่ำกว่า 18 ปี) เข้าชมนิทรรศการ อาคาร 2, 3 และ 4 ฟรี
  • ผู้ถือบัตรเป็นผู้ใหญ่ ซื้อบัตรเข้าชมนิทรรศการ อาคาร 2, 3 และ 4 ในราคา 20 บาท (ปกติ 30 บาท)