เสวนาเชิงวิชาการ Southeast Asia Galaxy Forum in Thailand 2015

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ International Lunar Observation Association (ILOA) จัดเสวนาเชิงวิชาการ Southeast Asia Galaxy Forum in Thailand 2015 เพื่อเผยแพร่ความรู้ ข่าวสารข้อมูลด้านดาราจักร จักรภพวิทยา ดาราศาสตร์ เทคโนโลยีอวกาศ สำหรับนักเรียน ครู อาจารย์ และสาธารณชน มุ่งหวังสร้างความตระหนักด้านดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศสำหรับประชาชนไทย และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลและข่าวสาร ของนักวิชาการ นักวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยจัดขึ้นในวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08:30 – 14:30 น. ณ ห้องมหกรรม 3 มิติ อาคาร 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ติดตามชมภาพบรรยากาศการเสวนาเชิงวิชาการ Southeast Asia Galaxy Forum in Thailand 2015 ได้ที่ ภาพบรรยากาศการเสวนาเชิงวิชาการ Southeast Asia Galaxy Forum in Thailand 2015