ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดปรับปรุงนิทรรศการ THEOS อาคาร 2 ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 1-30 พฤษภาคม 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  ปิดบริการนิทรรศการ THEOS อาคาร 2 ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 1-30 พฤษภาคม 2562 เพื่อซ่อมแซมนิทรรศการ  หากดำเนินการเสร็จสิ้นจะเปิดบริการตามปกติ ขออภัยในความไม่สะดวก