ขอเชิญร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. เห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้เยาวชนสนใจใฝ่รู้ด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะเยาวชนระดับเด็กเล็ก จึงจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็กขึ้น โดยแบ่งการประกวดเป็นระดับอนุบาล 2-3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ส่วนพิพิธภัณฑ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ทั้งนี้ ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จะต้องนำเสนอโครงงานรอบสุดท้าย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก โดยดาวน์โหลดเอกสารโครงการฯ ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้น อาคาร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โทร. 0 2392 5951 – 7 ต่อ1601 โทรสาร. 0 2391 0522

กำหนดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก
เปิดรับโครงงาน (ใบสมัครพร้อมเล่มโครงงานที่สมบูรณ์ 3 เล่ม)วันที่ 1 มิถุนายน 2562
ปิดรับโครงงานวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
แจ้งผลการคัดเลือกรอบแรก (ระดับละ 10 ทีม)วันที่ 6 สิงหาคม 2562
นำเสนอโครงงานรอบสุดท้าย ระดับอนุบาล 2-3วันที่ 18 สิงหาคม 2562
นำเสนอโครงงานรอบสุดท้าย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3วันที่ 19 สิงหาคม 2562
มอบรางวัลและเกียรติบัตรวันที่ 22 สิงหาคม 2562

ดาวน์โหลดเอกสารประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก 2562