กิจกรรมค่ายนักดาราศาสตร์น้อย

เชิญชมภาพกิจกรรมการเรียนรู้ของสมาชิกค่ายนักดาราราศาสตร์น้อย เยาวชนตัวน้อย ๆ เริ่มต้นการเรียนรู้ดาราศาสตร์ผ่านการรับฟังการบรรยายจากนักวิชาการดาราศาสตร์ ตามด้วยการทำกิจกรรมเกี่ยวกับดวงดาว เรียนรู้ปรากฏการณ์ต่าง ๆ บนท้องฟ้า การดูดาวด้วยตาเปล่า และดูดาวผ่านกล้องดูดาว สนุกสนานกับการลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ค่ายนักดาราราศาสตร์น้อย ประจำปี 2558 เป็นค่าย 2 วัน 1 คืน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2558 มีสมาชิกค่ายเป็นเยาวชนอายุ 8 – 12 ปี จำนวน 50 คน ณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ติดตามชมภาพบรรยากาศการการเรียนรู้ดาราศาสตร์ของสมาชิกค่ายนักดาราราศาสตร์น้อย คลิ๊ก ค่ายนักดาราราศาสตร์น้อย อัลบั้ม 1 และ ค่ายนักดาราราศาสตร์น้อย อัลบั้ม 2