ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สืบเนื่องจากประกาศจากคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 14 พ.ค. 2562 ให้วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 ในปีนี้จะเป็นวันหยุดพิเศษ เนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นวันหยุดราชการประจำปี  ดังนั้นศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จึงปิดบริการในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 ตามประกาศข้างต้น