โรงเรียนจิตรลดาทำกิจกรรม “ผจญภัยในโลกแมลง”

กลุ่มธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจัดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ท้าพิสูจน์ เรื่อง “ผจญภัยในโลกแมลง” สำหรับนักเรียนจากโรงเรียนจิตรลดาเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 โดยออกแบบกิจกรรมเป็นกลุ่มย่อยดังนี้ กล่องปริศนา.. ตัวอะไรเอ่ย ? โลกกว้างของเหล่าแมลงตัวน้อย ผจญภัยบ้านผึ้ง ผจญภัย…ใครถึงเส้นชัยก่อนกัน พาจอมวายร้ายกลับบ้านและสวนดอกไม้หรรษา ณ ชั้น 7 พร้อมทั้งชมละครสายรุ้งล่องหน ณ นิทรรศการเมืองเด็ก ชั้น 6 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และสัมผัสเกี่ยวกับแมลงชนิดต่างๆ ชมภาพกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท้าพิสูจน์ เรื่อง “ผจญภัยในโลกแมลง” (2 กรกฎาคม 2562)