ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปรับรอบการแสดงท้องฟ้าจำลอง สำหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตลอดเดือนมีนาคม 2563

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ประกาศปรับรอบการแสดงท้องฟ้าจำลอง สำหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตลอดเดือนมีนาคม 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนผู้เข้าชม และเป็นไปตามมาตรการด้านการดูแลรักษาความสะอาดในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจะมีรอบการแสดงในวันเสาร์และวันอาทิตย์ จำนวน 4 รอบ ได้แก่ 11:00 น. 13:00 น. 14:00 น. และ 15:00 น. 

ผู้เข้าชมสามารถศึกษามาตรการเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้ที่นี่ https://sciplanet.org/content/5523 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอขอบคุณผู้เข้าชมทุกท่าน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้