พิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย ครั้งที่ 11 (2 พ.ย. 2558)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยจัดพิธีเปิดงานเทศกาลวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย ครั้งที่ 11 (Science Film Festival 2015) โดยผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มล.ปริยดา ดิศกุล เป็นประธาน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558ณ ห้องมหกรรม 3 มิติ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ซึ่งงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ฯ ปีนี้ จัดขึ้นในหัวข้อ “ปีสากลแห่งแสง” (International Year of  Light2015) ติดตามชมภาพ พิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย ครั้งที่ 11