โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ชิงเงินรางวัลรวม 113,000 บาท พร้อมสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันการประกวดระดับประเทศ

** รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 16 กรกฎาคม 2563 (เฉพาะกรณีส่งหลักฐานด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รับหลักฐานการสมัคร ถึง 20 ก.ค. 2563 เวลา 16:30 น. เท่านั้น!!) ลงทะเบียนออนไลน์ที่ bit.ly/2Z3HkWi หลักเกณฑ์การประกวดและดาวน์โหลดเอกสารที่ sciplanet.org/content/5741

ประกาศรายชื่อโครงงานที่เข้าร่วม 20 กรกฎาคม 2563 แข่งขันรอบตอบคำถามออนไลน์ 25 กรกฎาคม 2563 ประกาศผลรางวัล 26 กรกฎาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2392 5951-5 ต่อ 1198

หมายเหตุ
* เฉพาะนักศึกษา กศน. โซนกรุงเทพกลาง กรุงเทพใต้ กรุงเทพเหนือ กรุงเทพตะวันออก และจังหวัดนครนายก นนทบุรี และปทุมธานี
** รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 เข้าร่วมแข่งขันโครงงานฯ ระดับประเทศ

ข้อมูลโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม
โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่
กำหนดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่
หลักเกณฑ์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่
ใบสมัครประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ (PDF)
ใบสมัครประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ (WORD)
กำหนดการตอบคำถามออนไลน์ รายชื่อโครงงานและลำดับการตอบคำถาม
ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม

*** ผู้จัดแจ้งรายละเอียดการเข้าโปรแกรมซูม (Zoom) และคู่มือการเข้าร่วมตอบคำถามออนไลน์ ทางอีเมลของครูที่ปรึกษาในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. เรียบร้อยแล้ว