โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ชิงเงินรางวัลรวม 113,000 บาท พร้อมสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันการประกวดระดับประเทศ** รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 16 กรกฎาคม 2563 ลงทะเบียนออนไลน์ที่ bit.ly/2Z3HkWi หลักเกณฑ์การประกวดและดาวน์โหลดเอกสารที่ sciplanet.org/content/5741 ประกาศรายชื่อโครงงานที่เข้าร่วม 20 กรกฎาคม 2563 แข่งขันรอบตอบคำถาม 25 กรกฎาคม 2563 ประกาศผลรางวัล 26 กรกฎาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2392 5951-5 ต่อ 1198

หมายเหตุ
* เฉพาะนักศึกษา กศน. โซนกรุงเทพกลาง กรุงเทพใต้ กรุงเทพเหนือ กรุงเทพตะวันออก และจังหวัดนครนายก นนทบุรี และปทุมธานี
** รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 เข้าร่วมแข่งขันโครงงานฯ ระดับประเทศ

ข้อมูลโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม
โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่
กำหนดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่
หลักเกณฑ์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่
ใบสมัครประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ (PDF)
ใบสมัครประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ (WORD)