ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนจินดาพงศ์ กรุงเทพมหานคร

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนจินดาพงศ์ กรุงเทพมหานคร ที่เข้าชมการแสดงท้องฟ้าจำลองและเยี่ยมชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564