การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

  • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 3 สิงหาคม 2564
  • รายละเอียดการประกวด และใบสมัคร https://sciplanet.org/content/8279
  • สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่นี่ qrgo.page.link/tKxgT 
  • หรือส่งเอกสารและรายละเอียดประกอบการประกวดที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2392 5951-5 ต่อ 1197 และ 08 9030 6378 (อ. ณัฐวุฒิ)

หมายเหตุ 

เฉพาะนักศึกษา กศน. โซนกรุงเทพกลาง และโซนกรุงเทพใต้ รวม 19 เขต

เอกสารการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) สำหรับนักศึกษา กศน.
รายละเอียดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) สำหรับนักศึกษา กศน.
ใบสมัครเข้าประกวดฯ และแบบฟอร์มเอกสารประกอบการแสดง (PDF)
ใบสมัครเข้าประกวดฯ และแบบฟอร์มเอกสารประกอบการแสดง (DOCX)