ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เปิดให้บริการ วันที่ 15 ตุลาคม 2564

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เปิดให้บริการ วันที่ 15 ตุลาคม 2564 โดยมีรายละเอียดการให้บริการ

ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ

จำกัดจำนวน 140 ที่นั่งต่อรอบการแสดง ดูรายละเอียดรอบการแสดงได้ที่ https://sciplanet.org/content/6891

นิทรรศการวิทยาศาสตร์

เปิดให้บริการเฉพาะอาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อาคาร 4) เท่านั้น

ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เปิดให้บริการสระว่ายน้ำ สนามเทนนิส ห้องออกกำลังกาย ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2391-7340 หรือ https://bit.ly/3kUSjvE

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2391-0544, 0-2392-0508, 0-2392-1773
E-mail : nsce@sci-educ.nfe.go.th
Facebook : https://goo.gl/w7bys7