ศว. ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียรู้ ครั้งที่ 10

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 10 โดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 10 (Science Film Festival 2014) ณ โรงภาพยนตร์ ศูนย์การค้าเอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษก

ขอเชิญผู้สนใจสามารถเข้าชมภาพยนตร์ที่จัดฉายในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 10 ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และทุกศูนย์จัดฉายภาพยนตร์  ติดตามชมภาพ พิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียรู้ ครั้งที่ 10