ร่วมแสดงความยินดีและรับมอบนโยบายจากเลขาธิการ กศน.

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยนายโยฑิน สมโนนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา พร้อมคณะร่วมแสดงความยินดีกับนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และรับมอบนโยบาย “กศน.ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ”สู่การปฎิบัติ ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ ชั้น 6 สำนักงาน กศน.