ขยายเวลาคืนความสุข@ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ตามความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม “คืนความสุขให้เธอ… เยาวชน” เพื่อเป็นของขวัญให้กับเยาวชนไทย โดยจัดนิทรรศการ “ดาราศาสตร์ บันดาลใจ” และกิจกรรม “สนุกวิทย์ สนุกคิด” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ทั้งนี้ได้เปิดให้ชมการแสดงท้องฟ้าจำลอง และร่วมกิจกรรม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 17 – 26 ธ.ค. 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น.

เพื่อเป็นของขวัญต้อนรับเทศกาลปีใหม่ให้ประชาชน จึงขยายเวลาจัดกิจกรรม “คืนความสุขให้เธอ… เยาวชน” จากเดิม เป็นวันที่ 17 ธ.ค. 2557 – 10 ม.ค. 2558 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามายละเอียดที่ โทร. 0 2391 0544, 0 2392 1773 และโทร/โทรสาร. 0 2302 0508