ภาพพิธีเปิดงาน “คืนความสุขให้เธอ… เยาวชน” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ตามความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ “คืนความสุขให้เธอ… เยาวชน” ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และจัดพิธีเปิดโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 ณ ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ (ห้องมหกรรม 3 มิติ) ชั้น 2 อาคาร 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ชมภาพบรรยากาศ พิธีเปิดงาน “คืนความสุขให้เธอ… เยาวชน”

กิจกรรม “คืนความสุขให้เธอ… เยาวชน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 ธ.ค. 2557 – 10 ม.ค. 2558 ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามายละเอียดที่ โทร. 0 2391 0544, 0 2392 1773 และโทร/โทรสาร. 0 2302 0508