สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 4

รายละเอียดกิจกรรมค่ายวิทย์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 4

กำหนดการค่ายวิทย์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 4

แบบฟอร์มใบสมัครค่ายวิทย์จรวดประดิษฐ์ครั้งที่ 4 (Microsoft Word)

แบบฟอร์มใบสมัครค่ายวิทย์จรวดประดิษฐ์ครั้งที่ 4 (PDF)

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ค่ายวิทย์จรวดประดิษฐ์ครั้งที่ 4

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเวบไซต์สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)